Ayetel Kürsi (Ayetel Kursi)

Ayetel Kürsi olarakbildiğimiz bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi için Peygamberimiz ayetlerin efendisidir buyurmuşlardır.

Bir çok alim Ayetel Kürsi'nin faziletini vurgulamışlardır. Ayetel Kürsi her namazın ardından tesbihatta okunmaktadır. Akşam yatmadan ve sabah kalkınca mutlaka okumayı alışkanlık yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Ayetel Kürsi oku (latin harf)

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te'huzühu sinetüv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym

Ayetel Kürsi'den sonra Amenerrasulü okumak istermisiniz.

Ayetel Kürsi oku

Ayetel Kürsi

 

Ayetel Kürsi Meali - Anlamı (Diyanet):

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.