Ayetel Kürsi
Ayetlerin Efendisi:
Ayetel Kürsi
(Bakara 255. ayet)

Kadir Suresi (Kadir Gecesi)

Kadir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyetten oluşmaktadır. Sure de Kadir gecesi geçtiği için bu adı almıştır. Kadr güç, azamet, hüküm ve şeref anlamlarına gelmektedir.

Kadir Suresi'nde Kur’an’ın Kadir Gecesi'nde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır ve yine bu gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu, meleklerin Allah'ın emri ile indiği ve o gecenin tan yerinin ağarmasına kadar esenlik olduğu bildirilmiştir. Kur'an'ın ilk ayetlerinin indiğini ve onun mübarek bir gecede inmeye başladığını bildirmektedir.

Kadir Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim
 1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
 2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
 3. Leyletul kadri hayrum min elfi şehr.
 4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr.
 5. Selâmun hiye hattâ matleil fecr.

Kadir Suresi anlamı

 1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 5. O gece, tan yerinin (fecrin) ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir suresi dinle

AbdulBasit Abdussamed

Muhammed Sıddık el-Minşevi

Kadir Suresi Arapça

Kadir Suresi

Kadir Suresi önemi

Kadir Suresi'nde, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu ve yine meleklerin Allah'ın emri ile indiği ve o gecenin tan yerinin ağarmasına kadar esenlik olduğu bildirilmiştir. Kur'an'ın ilk ayetlerinin indiğini ve onun mübarek bir gecede inmeye başladığını bildirmektedir.

Kadir Gecesi

Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesi nedeniyle bu geceye Kadir Gecesi denilmiştir. Bu gece bu sebeple en bereketli, hayırlı, şerefli ve kutsal bir gece sayılmış, surede bildirilen bin aydan daha hayırlıdır ayeti ile öneminin ne derece büyük olduğu vurgulanmıştır.

Bazı hadislere dayanılarak Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesi olduğu belirtilmiştir. Genel kanaat bu şekilde olmuştur. Kesin olmamakla birlikte, bu sebeple Kadir Gecesi Müslüman aleminde Ramazanın 27. gecesi olarak benimsenmiş ve bu gecede daha fazla ibadet yapılmaya özen gösterilmiştir.

Bazı rivayetlerde Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gecesinde olduğu yönündedir. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) "*Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın". şeklinde buyurmuştur. Yine bir rivayetinde "**Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın." buyurmuştur.

Bu hadisler de göz önünde bulundurularak Kadir gecesi'ni 27. güne özel değil de, son 10 gün içindeymiş gibi ibadet etmek daha doğru olacaktır ve 1 gün ibadet etmek yerine 10 gün özenli bir ibadet yapılmış olacaktır.

Kadir Suresi Özellikleri

Kadir Suresi
İsim AnlamıKadir Gecesi
İniş YeriMekke
İniş (Nuzül) Sırası 25
Sure Numarası97
Cüz30
Ayet Sayısı5
Kelime Sayısı30
Harf Sayısı114
KonusuSurede Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde nazil olduğu beyan edilmektedir.

Kadir Suresi anlamı (Diyanet Vakfı meali)

 1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
 3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
 4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
 5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir Suresi anlamı (E. Hamdi Yazır meali)

 1. Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
 5. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Dipnotlar:

*Buhari, Fadlu Leyletü'l-Kadr 3, İtikaf 1,14; Müslim, İtikaf 5, (1172); Muvatta, İtikaf 7, (1, 316); Tirmizi, Savm 71, (790); Nesai, Mesacid 18, (2, 44); Ebu Davud, Sıyam 77, (2462, 2464); İbnu Mace, Sıyam 59; (1771).

**Buhari, Fadlu Leylet'l-Kadr 2, 3, İtikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyam 213, (1167)

Diğer Sitelerimiz


© 2018 - 2019 Ayetel Kürsi. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.
İletişim - Künye