Ayetel Kürsi
Ayetlerin Efendisi:
Ayetel Kürsi
(Bakara 255. ayet)

Ayetel Kürsi

Tanımı: Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'de sıralamada 2. sure olan Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammed S.a.v. ayetlerin efendisidir buyurduğu için en büyük ayet anlamında Ayetel Kürsi denilmiştir. Bir çok alimden günümüze faziletleri hakkında bir çok bilgi gelmiştir. Akşam yatmadan ve sabah kalkınca okumanın bir çok faydasının olacağı söylenmiştir. Bu ayet; şifa bulmak, hastalıklardan korumak, isteklerin gerçekleşmesi için, Nazardan ve kem gözlerden korunmak için de okunabilen en iyi sayılabilecek ayetlerden biridir.

Yatağına girdiğin vakit Ayetel Kürsi okumadan yatma!

Ayetel Kürsi hakkında Hadisi Şerif; "Yatağa girdin mi Ayetel Kürsi'yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz." (Bunu şeytan kendi söylemiştir. Hadis kaynaklarında bu şekilde geçmektedir.)

Türkçe Okunuşu:

Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum, lâ te'huzûhu sinetûv velâ nevm, lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih, ya'lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm, ve lâ yûhiytune bi şey'im min ilmihi illâ bi mâ şa', vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd, ve lâ yeudûhu hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Anlamı:

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel kürsi dinle:

Mahir Maher al-Muaiqly (Kabe İmamı)

Ayetel Kürsi dinle

Bize destek olmak isterseniz videoyu izleyip, kanala abone olmayı unutmayın!

Her türlü emin olamadığınız şeylerden bu sureler ile Allah'a sığınabilirsiniz. Gece yatmadan önce Ayetel Kürsi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi'ni okuyun bunlar size kafi gelirler. Bu sureleri devamlı olarak okuyan devamlı bir sıhhat içinde olur. Bunlar her türlü kötülük için koruyucu surelerdir.

 

Arapça Okunuşu:

Ayetel Kürsi

Bize destek olmak isterseniz videoyu izleyip, kanala abone olmayı unutmayın!

Ayetel Kürsi dinle Youtube

Meali:

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kursi nedir?

Ayetel Kursi Kuran-ı Kerim'de bulunan Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel kursi bir sure değil ayettir ve sadece 1 ayetten oluşmaktadır. Bakara Suresi'nde yine en çok bilinen Amenerrasulü olarak bildiğimiz ayetlerde bulunmaktadır.

Ayetel Kürsi korunma duası olarak okunabilir mi?

Peygamberimizden gelen hadislerde bu ayeti okuyanlara Allah tarafından koruma verileceği ve hiç bir şeytanın o kimseye yaklaşamayacağı geçmektedir. Bu sebeple şeytan ve diğer kötü şeylerden korunma duası olarak okunabilir.

Namazdan sonra Ayetü’l-kürsî okumanın hükmü nedir?

Namazlardan sonra ‘Ayetü’l-kürsî’yi okumak menduptur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Ayetü’l-kürsî’yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve müslümanlara okumalarını öğütlemiştir (Buhârî, Vekâlet, 10; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, VIII, 134; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, IV, 51).

Ayetel Kürsi sihir ve büyü için okunabilir mi?

İslam dini büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahirette nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınması gerektiği vurgulanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s)de sihir yapmayı 7 büyük arasında sayılmıştır. Cahiliye devrinde sihir çok yaygındı. Cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal okullarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumun da etkisiyle Kur'an'ın bir sihir eseri olduğunu iddia etmişlerdir.

Sihre ve büyüye karşı en etkili çözüm Allah'a sığınmak ve ona güvenmektir. Hz. Peygamber (s.a.s) her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak Felak ve Nas sureleriyle Ayetel Kürsi'nin okunmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca O torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'in nazar büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur. “Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeh, min külli şeytanin ve hammeh ve min külli aynin lammeh” yani Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Faydaları & Faziletleri

Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

Diğer Sitelerimiz


© 2018 - 2019 Ayetel Kürsi. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.
İletişim - Künye