Ayetel Kürsi
Ayetlerin Efendisi:
Ayetel Kürsi
(Bakara 255. ayet)

Ayetel Kürsi oku

Ayetel Kürsi oku (latin harf)

Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum,
la te'huzûhu sinetûv vela nevm,
lehu ma fis semavati ve ma fil ard,
men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih,
ya'lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm,
ve la yûhıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa',
vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard,
ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Ayetel kürsi meali

Allah (İbadete en lâyık olandır), Ondan başka ilâh yoktur. Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir. Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O'nun izni olmaksızın yanında kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O'na ağır gelmez. O, çok yüce çok büyüktür." (bk. Ahmed Ağırakça, Şamil İslam Ans.)

Ayetel kürsi dinle: AbdulBaset AbdulSamad [Murattal]

Ayetel Kürsi

 

 

© 2018 - 2019 Ayetel Kürsi. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.
İletişim - Künye