Ayetel Kürsi
Ayetlerin Efendisi:
Ayetel Kürsi
(Bakara 255. ayet)

Felak Suresi (Felak Nas)

Felak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Mushaftaki sıralamada 113., iniş sırasına göre 20. sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Her türlü emin olamadığınız şeylerden bu sureler ile Allah'a sığınabilirsiniz. Gece yatmadan önce Ayetel Kürsi, İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi'ni okuyun bunlar size kafi gelirler. Bu sureleri devamlı olarak okuyan devamlı bir sıhhat içinde olur. Bunlar her türlü kötülük için koruyucu surelerdir.

Felak suresinde kötülüklerden Allah’a sığınılması öğütlendiği için namaz dışında da olabilecek tüm kötülüklerden Allah'a sığınmak için okunmalıdır.

Peygamberimiz (S.a.v.) "Felâk Nâs sûrelerini okuyup bu iki sûre ile Allaha sığının, zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz" buyurmuşlardır.

Felak suresi “Kul” ile başlayan Kafirun, İhlas ve Nas sureleriyle birlikte “Dört Kul” olarak adlandırılmaktadır.

Felak Suresi Dinle - Youtube

Felak Suresi okunuşu

 1. ḵul eùżû bi rabbil felâḵ ﴾1﴿
 2. min şerri mâ ẖaleḵ ﴾2﴿
 3. vemin şerri ğasiḵîn iżâ veḵab ﴾3﴿
 4. vemin şerrin neffâṡâti fil ùḵad ﴾4﴿
 5. vemin şerri hâsidin iżâ hâsed ﴾5﴿
 6. Felak Suresi anlamı

  1-2-3-4-5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

  Felak Suresi Arapça

  Felak Suresi Arapça

  Ayetel Kürsi Dinle

  Felak Suresi Dinle - Youtube

  Nas Suresi Dinle - Youtube

  Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

  TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

  Felak Suresi
  İsim AnlamıSabah Aydınlığı
  İniş YeriMekke
  İniş (Nuzül) Sırası  20
  Sure Numarası113
  Cüz30
  Ayet Sayısı5
  Kelime Sayısı23
  Harf Sayısı73
  KonusuKötülüklerden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

  Felak Suresi dinle (video):

  Muavvizeteyn ismi ne anlama gelir? Muavvizeteyn sureleri olarak bilinen sureler hangileridir?

  Muavvizeteyn, iki koruyucu veya iki koruyucu sure anlamında kullanılmaktadır. Bu surelerden kasıt Felak Suresi ve Nas Suresidir. Allah'ın Rasûlunun yapmış olduğu gibi bu iki sûre ile Mü'min her türlü zararlı ve şer olan şeylerden korunmuş olur. Devamlı okunursa sihir, büyü tesir etmez, cin ve şeytan kişiye zarar veremez.

  25 felak suresi, 100 felak suresi veya 313 felak suresi okumak doğrumudur?

  Bu sayılar ile ilgili herhangi bir sağlam kaynak bulamadığımız gibi internet ortamında bu tarzda bir çok bilginin de olduğunu görmekteyiz. Bunları deneyip faydasını görenler olmuş olabilir. Ama bu herkes için aynı sonucu doğurmaz. Hangi niyet ile okunacağı bunu belirleyen etkenlerin başında gelir ama ne yazık ki bunu burda uzun uzadıya anlatma şansımız da yoktur.

  Peygamberimizden gelen hadisler ışığında 3 felak suresi, 3 nas suresi okunduğunda faydasının olacağı Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.

  Felak Suresi Meali

  Diyanet Vakfı:

  1. De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
  2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
  5. Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

  Felak Suresi Türkçe anlamı

  Elmalılı Hamdi Yazır Meali:

  1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
  2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
  5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

  Felak Suresi tefsiri

  “Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak” anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder.

  Bu cümleden olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mahlûkat felak kelimesinin kapsamına girer. Ayrıca –Muhammed Esed’in de belirttiği gibi (III, 1324)– felak kelimesinin, “bir belirsizlikten (dönem) sonra hakikatin ortaya çıkışı” şeklindeki tanımı (Tâcü’l-arûs, “flk” md.) dikkate alındığında “sabahın rabbi” deyimiyle “Allah’ın, hakikatin her şekildeki idrakinin kaynağı olduğuna ve bir kimsenin ona sığınmasının, ‘hakikatin ardından koşmak’ ile eş anlamlı olduğuna” işaret edildiği de düşünülebilir. Eski tefsirlerde felak kelimesine, “cehennemin ismi, cehennemde bir zindanın veya bitkinin ya da kuyunun ismi” gibi –bize göre isabetli olmayan– başka yorumlar da getirilmiştir (meselâ bk. Taberî, XXX, 349-351; Şevkânî, V, 616-617).

  Felak Nas ile ilgili hadisler:

  1- Ukbe İbnu Amir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eüzu bi-rabbi'l-felak ve Kul eüzu bi-rabbi'n-nas süreleri". Müslim, Misafırin 264, (814); Tirmizi, Sevabu'1-Kur'an 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Davud, Salat 354, (1462,1463); Nesai, İstiaze 1, (8, 251-254).

  2- Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana: "Ey Cabir oku!" dedi. Ben:
  "Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?" diye sordum. Bunun üzerine:
  " Kul eûzu bi-rabbi'l-felak ve KuI eûzu bi-rabbi'n-nas sürelerini oku!" dedi. Ben de onları okudum. Resûlullah ilaveten:
  " Bu iki sûreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamayacaksın!"dedi. Nesai, İstiaze 1, (8, 254).

  3- Ukbe bin Âmir Radıyallahu anh anlatır:
  Bir zaman Peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Resûlullah, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, bana buyurdu ki:
  Ey Ukbe, bu iki sûre ile Allaha sığın; zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz!

  4- Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  Kulhüvallahü ehad, Felak suresi ve Nas suresini sabah akşam üç defa oku! Bunlar sana kâfidir.

  5- Hazret-i Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, "İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir."

  İmâm-ı Rabbânî hazretleri de, "Sıkıntılı zamanlarda dört kul'leri yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini çok okumalıdır" buyurmaktadır.

  Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay yollardan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.

  Nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifâ bulur.

  Son nefesini vermekte olan kimse için bu sûre okunursa, rûhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.

  Kaynak: https://ferdikorkmaz.com.tr/felak-suresi-nas-suresi

© 2018 - 2019 Ayetel Kürsi. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.
İletişim - Künye