Ayetlerin Efendisi:
Ayetel Kürsi
(Bakara 255. ayet)

Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı

Ayetel Kürsi hakkında Hadisi Şerif; "Yatağa girdin mi Ayetel Kürsi'yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz." (Bunu şeytan kendi söylemiştir. Hadis kaynaklarında bu şekilde geçmektedir.)

Ayetel Kürsi nedir?

Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'de sıralamada 2. sure olan Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammed S.a.v. ayetlerin efendisidir buyurduğu için en büyük ayet anlamında Ayetel Kürsi denilmiştir.

Bir çok alimden günümüze faziletleri hakkında bir çok bilgi gelmiştir. Akşam yatmadan ve sabah kalkınca okumanın bir çok faydasının olacağı söylenmiştir.

Ayetel Kürsi okunuşu:

Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum, la te'huzûhu sinetûv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm, ve la yûhıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Yatağına girdiğin vakit Ayetel Kürsi okumadan yatma!

Ayetel kürsi dinle:

Mahir Maher al-Muaiqly (Kabe İmamı)


Ayetel Kürsi anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi dinle - Youtube

Ayetel Kürsi ile birlikte İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okumanın faydalı olacağı konusunda bazı kaynaklar bulunmaktadır.

İhlâs Suresi okunuşu

 1. Kul huvellâhu ehad.
 2. Allâhussamed.
 3. Lem yelid ve lem yûled.
 4. Ve lem yekun lehû kufuven ehad.

Felak Suresi okunuşu

 1. Kul, euzu birabbil felâk,
 2. min şerri ma hâlak,
 3. ve min şerri gasikin iza vakab,
 4. ve min şerrin neffasâti fil ukad,
 5. ve min şerri hâsidin iza hased.
Felak Suresi daha fazla...

Nas Suresi okunuşu

 1. Kul, euzu birabbin nâs,
 2. melikin nâs,
 3. ilâhin nâs,
 4. min şerril vasvasil hannas,
 5. ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs,
 6. minel cinneti ven nâs.
Nas Suresi daha fazla...

 

Ayetel kürsi dinle: AbdulBaset AbdulSamad [Murattal]

Ayetel Kürsi Arapça Hat:

Ayetel Kürsi

Diyanet Ayetel Kürsi

Meal: Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Ayetel Kursi hangi ayette geçiyor? Bakara Suresi Ayetel Kürsi

Ayetel Kursi Kuran-ı Kerim'de bulunan Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel kursi bir sure değil ayettir ve sadece 1 ayetten oluşmaktadır.

Ayetel Kürsi korunma duası olarak okunabilir mi?

Peygamberimizden gelen hadislerde bu ayeti okuyanlara Allah tarafından koruma verileceği ve hiç bir şeytanın o kimseye yaklaşamayacağı geçmektedir. Bu sebeple şeytan ve diğer kötü şeylerden korunma duası olarak okunabilir.

Ayetel Kürsi fazileti & Ayetel Kürsi faydaları

 • Peygamberimiz (s.a.s) de, "Namazın ardından Âyete’l Kürsî’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır." buyurarak bu âyeti okumamızı tavsiye buyurmuştur.
 • Ayetel kürsi namazlarda okunduğu gibi, namazdan sonra tesbihden önce de okunur.
 • Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas, felak ve nas sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.
 • Ayetel Kürsi veya ayetel kürsi duası olarak isimlendirilen bu ayeti devamlı olarak okuyan işinde ve yaşantısında sıkıntı çekmez ve her türlü şeyden emin olur.
 • Ayet-el Kûrsi ayeti indiğinde bütün putlar devrilmiş, krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.
 • Yatmadan okuyana Allahu Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz
 • Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali R.a.'dan nakledilmiştir.
 • Bu ayetin içinde Allah’ın en yüce ismi (İsm-i Âzam) bulunmaktadır.
 • Ayetel kürsinin inişiyle şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçışmışlardır. iblis’in yanında toplanıp ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.
 • Âyet’el Kürsî’nin eve girilirken, evden çıkılırken, önemli bir işe başlarken, uyumadan önce okunmasının çok büyük faydaları olduğuna dair pek çok bilgiler bulunmaktadır.

Ayetel Kürsi hakkındaki hadisler:

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir: "Ayetel-Kursi". Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2881).

Übey İbnu Ka'b (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (a.s.) bana: "Ey Ebu'l-Münzir, Allah'ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, O, Hayy'dır, Kayyûm'dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır" (Bakara, 225) -ki buna Ayetel-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: "İlim sana mübarek olsun ey Ebu'l-Münzir!" dedi." Kaynak: Müslim, Müsafirin 258, (810); Ebu Davud, Vitr, 17, (Salat 325, (1460).

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (a.s.) beni Ramazan zekatını muhafazaya tayin etmişti. Derken kara bir adam gelerek zahireden avuç avuç almaya başladı. Ben derhal kendisini yakaladım ve: "Seni Resûlullah(a.s.)'a çıkaracağım" dedim. Bana: "Ben fakir ve muhtaç bir kimseyim, üstelik üzerimde bakmak zorunda olduğum çoluk-çocuk var, ihtiyaçlarım cidden çoktur, şiddetlidir" dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Hz. Peygamber (a.s.): -Ey Ebu Hüreyre! Dün akşamki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben: -Ey Allah'ın Resûlü: Bana şiddetli ihtiyacından ve çoluk-çocuktan dert yandı. Bunun üzerine ona acıyarak salıverdim, dedim. Resûlullah (a.s.): -Ama o sana muhakkak yalan söyledi. Haberin olsun, o tekrar gelecek! buyurdu. Bu sözünden anladım ki, herif tekrar gelecek. Binaenaleyh onu beklemeye başladım. Derken yine geldi ve zahireden avuçlamaya başladı. Ben de derhal yakaladım ve: "Seni mutlaka Resûlullah (a.s.)'a çıkaracağım" dedim. Yine yalvararak: "Beni bırak, gerçekten çok muhtacım, üzerimde çoluk-çocuk var, bir daha yapmam" dedi. Ben yine acıdım ve salıverdim. Ertesi gün Resûlullah (a.s.): -Ey Ebu Hüreyre, dün geceki esirini ne yaptın? diye sordu. Ben: -Ey Allah'ın Resûlü, bana ihtiyacından çoluk-çocuğundan dert yandı. Ben de acıdım ve salıverdim, dedim. "Ama" dedi, Resûlullah: "O yalan söyledi fakat yine gelecek." Üçüncü sefer yine gözetledim. Yine geldi ve zahireden avuç avuç almaya başladı. Onu yine yakalayıp: -Seni mutlaka Hz. Peygamber (a.s.)'e götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, üstelik sıkılmadan başka gelmeyeceğim deyip yine de geliyorsun, dedim. Yine bana rica ederek şöyle söyledi: "Bırak beni, sana birkaç kelime öğreteyim de Allah onlarla sana fayda ulaştırsın". Ben: -Nedir bu kelimeler söyle! dedim. Bana dedi ki: -Yatağa girdin mi Ayetel-Kursi'yi sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker, sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz dedi. Ben yine acıdım ve serbest bıraktım. Sabah oldu, Resûlullah (a.s.): "Dün akşamki esirini ne yaptın?" diye sordu. Ben: -Ey Allah'ın Resûlü, bana birkaç kelime öğreteceğini, bunlarla Allah'ın bana faide ihsan buyuracağını söyledi, ben de kendisini yine serbest bıraktım, dedim. Resul-i Ekrem (a.s.): -Neymiş onlar? dedi. Ben: -Efendim, döşeğine uzandığın vakit Ayetel-Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. (Bunu okursan) Allah'ın koyacağı bir muhafız üzerinden eksik olmaz ve ta sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz! dedi, cevabını verdim. Resûlullah (a.s.) bunun üzerine: "(Bak hele!) o koyu bir yalancı olduğu halde, bu sefer doğru söylemiş. Ey Ebu Hüreyre! Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun?" dedi. Ben: -Hayır! cevabını verdim. -O bir şeytandı buyurdular. Kaynak: Buhari, Vekale 10.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (a.s.) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü'min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayetel-Kürsi'yi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler." Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2882).

Ebu Leyla el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor: "(Bir gün) ben Resûlullah a.s.'ın yanında otururken, Efendimize bir bedevi geldi: "Hasta bir erkek kardeşim var" dedi. Resûlullah: "Kardeşinin hastalığı nedir?" diye sordu. "Kardeşimde biraz delilik var!" dedi. "Git onu bana getir!" buyurdular. Adam gitti kardeşini getirdi. Resûlullah önüne oturttu. Fatiha-ı şerife Bakara suresinin başından ilk dört ayeti, ortalarindan "Ve ila hüküm ilahün vahidün" Ayeti, Ayet'el-Kursi, sonundan ise üç ayeti; Al-i İmrandan bir ayeti ki bunun "şehidallahu ennahula ilahe illa hu" ayetinin olduğunu zannediyorum-A'raf suresinden bir ayeti; "inne rabbikumüllezi halaga" ayeti; Mü'minün süresinden bir ayeti; "ve men yedea ma allahi ilahen ahare la ber hane lehu" ayeti; Cin süresinden bir ayeti, "Ve ennehu tuala ceddü rabbina mattehaza sahiibeten veleden" ayeti, Saffat suresinin başından on ayeti, Haşir suresinin sonundan üç ayeti; Kulhüvallahu Ahad suresi, Muavvizateyn surelerini okuyarak ona afsun yaptığını işittim. Bunun üzerine bedevi ayağa kalktı. Tamamen iyileşmişti."

 

© 2018 - 2019 Ayetel Kürsi. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site "Kuran Sitesi" tarafından hazırlanmıştır.
İletişim - Künye